Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων

Specialized Professional User TEST

Πιστοποιητικό UCERT | Specialized Professional User

Πρόκειται για γενικότερη κατηγορία Πιστοποιητικών Εξειδικευμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων και θεματικών πεδίων. Η πιστοποίηση της UCERT αποτελεί για τον κάτοχό της απτή απόδειξη της γνώσης όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Πολιτική Ποιότητας

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων

Για πληροφορίες σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα κάθε σχήματος πιστοποίησης (εξεταστέα ύλη, τρόπος εξέτασης κ.ά.) επικοινωνήστε με τον Φορέα στο τηλέφωνο 210 710 1410.