Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων

Standard Office User (Upper Level)

UCERT | Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων - STANDARD OFFICE USER UPPER LEVEL

Με την απόκτηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού ο κάτοχός του καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. , ενώ, παράλληλα, είναι ικανός να αντεπεξέλθει με μεγαλύτερη ευχέρεια σε πιο απαιτητικές εργασίες της επαγγελματικής του καθημερινότητας, καθώς γνωρίζει σε μεγαλύτερο βάθος το πακέτο αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office.

Αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων:

  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις