Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

UCERT

  • Βελτιώνει τις τηρούμενες διαδικασίες ή τις συμπληρώνει με νέες, στοχεύοντας τη βελτίωση της απόδοσής του
  • Διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών βάσει προδιαγραφών
  • Διασφαλίζει την τήρηση νομοθετικών, κανονιστικών ή/και τυποποιητικών διατάξεων, σχετικών με τις δραστηριότητές του
  • Βοηθά στη διαχείριση των εντοπισμένων κινδύνων για τον οργανισμό και τη λειτουργία του
  • Αποδεικνύει στους πελάτες την τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία της παροχής των προϊόντων/υπηρεσιών
  • Αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών και την εμπιστοσύνη τους στον οργανισμό
  • Ενισχύει το κύρος και την ανταγωνιστικότητά του και τον εδραιώνει στις αγορές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Βελτιστοποιεί τη διαχείριση πόρων και χρόνου, μειώνει το κόστος παραγωγής, αυξάνει την ευρωστία του οργανισμού
  • Αυξάνει το αίσθημα ευθύνης του ανθρώπινου δυναμικού του ως προς τη διαχείριση ποιότητας