Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

ISO 37001 Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας

UCERT

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 37001;

 • Το ISO 37001 είναι ένα Πρότυπο συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2016.
 • Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει έναν οργανισμό να δημιουργήσει, να εφαρμόσει, να διατηρήσει και να βελτιώσει ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας.
 • Περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων και ελέγχων που αντιπροσωπεύουν την παγκόσμια ορθή πρακτική κατά της δωροδοκίας.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ;

Το Πρότυπο είναι ευέλικτο και μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα Οργανισμών, όπως:

 • Μεγάλες οργανώσεις
 • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)

Το Πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς σε οποιαδήποτε χώρα.

ΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ISO 37001;

 • Δωροδοκία από τον Οργανισμό ή από το προσωπικό ή τους συνεργάτες του που ενεργούν για λογαριασμό του Οργανισμού ή προς όφελός του.
 • Δωροδοκία του Οργανισμού ή του προσωπικού ή των συνεργατών του σε σχέση με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ;

 • Η δωροδοκία ορίζεται από το Νόμο, που διαφέρει μεταξύ των χωρών. Επομένως, το Πρότυπο παρέχει έναν γενικό ορισμό της δωροδοκίας, αλλά ο πραγματικός ορισμός θα εξαρτηθεί από τους νόμους που ισχύουν για τον Οργανισμό.
 •  Το Πρότυπο παρέχει οδηγίες, για το τι σημαίνει δωροδοκία για να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν την πρόθεση και το πεδίο εφαρμογής του Προτύπου.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ;

Το Πρότυπο ωφελεί έναν Οργανισμό παρέχοντας:

 • Ελάχιστες απαιτήσεις και υποστηρικτικές οδηγίες για την εφαρμογή ή συγκριτική αξιολόγηση ενός συστήματος διαχείρισης της δωροδοκίας.
 • Διασφάλιση στη διοίκηση, τους επενδυτές, τους υπαλλήλους, τους πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ότι ένας οργανισμός λαμβάνει εύλογα μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας.
 • Αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση έρευνας ότι ένας Οργανισμός έχει λάβει εύλογα μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας.