Συνεργάτες & Υποψήφιοι

Εξεταστικά Κέντρα της UCERT

Πληροφορίες για εξεταστικά κέντρα

Προδιαγραφές για εξεταστικά κέντρα

Γίνετε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο

Σύνδεση στο my.dgroup.edu.gr

Επιτηρητές

UCERT | Μητρώο Επιτηρητών Εξετάσεων Πιστοποίησης της UCERT

Μητρώο Επιτηρητών Εξετάσεων Πιστοποίησης της UCERT

UCERT | Γίνετε Επιτηρητής Εξετάσεων Πιστοποίησης της UCERT

Γίνετε Επιτηρητής Εξετάσεων Πιστοποίησης της UCERT

Υποψήφιοι για Εξετάσεις

UCERT | Εξετάσεις στην UCERT

Οι Εξετάσεις στην UCERT

Πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στις εξετάσεις UCERT;

Συμμετέχετε και εσείς στις εξετάσεις της UCERT.
UCERT | Δικαιώματα Υποψήφιων

Δικαιώματα Υποψήφιων

Τα δικαιώματα κάθε υποψήφιου για πιστοποίηση.


Μάθετε για τα δικαιώματά σας ως υποψήφιοι πιστοποίησης.
UCERT | Υποχρεώσεις Υποψήφιων

Υποχρεώσεις Υποψήφιων

Για συμμετοχή των Υποψήφιων σε εξέταση Πιστοποίησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά και τι επιτρέπεται.