Όροι χρήσης Πιστοποιητικών

Για να δείτε τους όρους χρήσης του πιστοποιητικού σας μπορείτε να πατήσετε πάνω στην εικόνα που απεικονίοζει το πιστοποιητικό σας. 

Πιστοποιητικά διαπιστευμένα από τον ΕΣΥΔ

Πιστοποιητικό
Standard Office User
UCERT | Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων - STANDARD OFFICE USER
Πιστοποιητικό
Advanced Office User
UCERT | Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων - ADVANCED OFFICE USER
Πιστοποιητικό
Specialized Professional User
UCERT | Πιστοποιητικό UCERT | Specialized Professional User

Πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από τον ΕΟΠΠΕΠ

Πιστοποιητικό
Standard Office User
UCERT | Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων - STANDARD OFFICE USER
Πιστοποιητικό
Standard Office User – Upper Level
UCERT | Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων - STANDARD OFFICE USER UPPER LEVEL