Εξετάσεις Πληροφορικής & Αγγλικών Διά Ζώσης

UCERT | Εξετάσεις Πληροφορικής & Αγγλικών Διά Ζώσης

Μετά από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 1558 / 17.4.2021, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι «επιτρέπεται η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει παραταθεί η ισχύς της και εκάστοτε ισχύ, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης αυτής. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) ως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 7, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.»

Για τη διενέργεια των εξετάσεων θα πρέπει να ακολουθούνται τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Β’ 4810.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία του προγραμματισμού των εξετάσεων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 7101410.