ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γίνετε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της UCERT

Για να γίνει μία επιχείρηση πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της UCERT, πρέπει να συμπληρωθεί η Αίτηση Υποψήφιου Εξεταστικού Κέντρου (ηλεκτρονική συμπλήρωση) – (έντυπη συμπλήρωση).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συνεργασία με την UCERT μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 710 1410 ή στη διεύθυνση e-mail info@ucert.gr.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος