ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Πληροφορίες για τα εξεταστικά κέντρα της UCERT

Η UCERT στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των αναγκών πιστοποίησης κάθε καταρτιζόμενου, σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές δομές και τους επιχειρηματίες κάθε επιπέδου, με προσήλωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ευέλικτων λύσεων. Η πολυετής εμπειρία των στελεχών της εταιρίας μας στο χώρο μας δίνει τη μοναδική δυνατότητα να εκτιμήσουμε και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των συνεργατών μας.

Το εξεταστικό σύστημα του Φορέα UCERT έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενσωματώνοντας όλη την πείρα μας και τη βαθιά κατανόηση των πραγματικών αναγκών των πελατών μας, με κεντρικό γνώμονα την ευχρηστία και τη φιλικότητα τόσο ως προς τον χρήστη όσο και ως προς τον συνεργάτη-επιχειρηματία.

Κάθε Εξεταστικό Κέντρο του δικτύου συνεργατών της UCERT έχει στη διάθεσή του τις παρακάτω υπηρεσίες:

Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης, στελεχωμένο από έμπειρα και πλήρως καταρτισμένα μέλη και διαθέσιμα 12 ώρες την ημέρα για 6 ημέρες την εβδομάδα.
Υλικό προώθησης, σε κάθε μορφή, όπως αφίσες, φυλλάδια κ.ά., χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
Συνεχή πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης και τις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις.
Έγκυρη και έγκαιρη συμβουλευτική υποστήριξη από τα έμπειρα στελέχη της UCERT για όλα τα θέματα της πιστοποίησης, αλλά και για θέματα οργάνωσης και προώθησης.
Προβολή της επιχείρησης στον ιστότοπο της UCERT.
Διαχειριστικό σύστημα (my.dgroup.edu.gr) που είναι προσβάσιμο από οπουδήποτε, οποτεδήποτε,παρέχοντας μια πλήρη εφαρμογή διαχείρισης, προγραμματισμού και ανάλυσης υποψηφίων και εξετάσεων πιστοποίησης.
Σύγχρονες ευέλικτες πιστοποιήσεις που ακολουθούν τις βασικές δομημένες ανάγκες της αγοράς όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα, αλλά έχουν την κατάλληλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων πιστοποίησης προκειμένου να καλύψουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε συνεργάτη.

Για να γίνει μία επιχείρηση πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της UCERT, πρέπει να συμπληρωθεί η Αίτηση Υποψήφιου Εξεταστικού Κέντρου (ηλεκτρονική συμπλήρωση) – (έντυπη συμπλήρωση).

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 710 1410 ή στη διεύθυνση e-mail info@ucert.gr και θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για όλες μας τις υπηρεσίες είτε ηλεκτρονικά είτε με επίσκεψη εκπροσώπου μας στο χώρο σας.