Έλα να συνεργαστείς με τους καλύτερους

Ο Όμιλος D GROUP είναι ο δυναμικότερος και ταχύτατα αναπτυσσόμενός φορέας στον χώρο της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και της πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Στα δύο campuses του Ομίλου, στο κέντρο της Αθήνας σε 2900 τ.μ. (εκ των οποίων τα 1200 ιδιόκτητα) 7 business units και απασχολούνται σήμερα 113 πεπειραμένα μόνιμα στελέχη καθώς και 400 στελέχη με σχέση μερικής απασχόλησης.

Κορωνίδα του Ομίλου είναι η UCERT, ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα.

Ο Διεθνής Φορέας Πιστοποίησης UCERT, αναγνωρισμένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας), δημιουργήθηκε για να κάνει τη διαφορά στον τομέα της Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων και Συστημάτων Διαχείρισης.

Είναι:

 • Αναγνωρισμένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας) για την πιστοποίηση Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ σε φυσικά πρόσωπα. Τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για πρόσληψη στο Δημόσιο.
 • Πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 για την παροχή πιστοποιήσεων γνώσεων και δεξιοτήτων σε φυσικά πρόσωπα και Συστημάτων Διαχείρισης σε νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις και οργανισμούς).
 • Διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά:
  → ΕΛΟΤ EN ISO / IEC 17024:2012 για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε φυσικά πρόσωπα (σε 193 σχήματα πιστοποίησης με εξετάσεις που υλοποιούνται διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) και
  → ΕΛΟΤ EN ISO / IEC 17021-1:2015 για την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης σε νομικά πρόσωπα

Πέρα των παραπάνω, ο Φορέας έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού μεταξύ των οποίων:

 • Τον αναγνωρισμένο από το Ofqual Βρετανικό φορέα πιστοποίησης Open College Network West Midlands για λογαριασμό του οποίου έχει αναλάβει την προώθηση των πιστοποιητικών Αγγλικής γλώσσας επιπέδων Β1 έως Γ2, αποδεκτών από το ΑΣΕΠ, καθώς και μιας σειράς πιστοποιητικών επαγγελματικών δεξιοτήτων επιπέδων 5 και 7. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας δημιουργήθηκε ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών κέντρων 1900 μελών, ενώ στις εξετάσεις πιστοποίησης συμμετείχαν περισσότεροι από 6.000 υποψήφιοι (σε διάστημα δύο ετών).
 • Το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου για λογαριασμό του οποίου έχει αναλάβει την προώθηση των διά ζώσης και εξ αποστάσεως προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών του. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας περισσότεροι από 5.500 υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές επέλεξαν το Πανεπιστήμιο Frederick για τις σπουδές τους (με μέσο όρο διδάκτρων 5.000,00€, ενώ, κάθε χρόνο, εγγράφονται περίπου 1300 φοιτητές)

Συνεχής ανάπτυξη

Στόχος του Ομίλου είναι να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στα δρώμενα της πιστοποίησης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Γι’ αυτό άλλωστε όλοι εμείς στο D GROUP έχουμε πλήρη αφοσίωση στους στόχους και….απολαμβάνουμε τα οφέλη της επίτευξής τους.

Νέες ευκαιρίες απασχόλησης

Αν είσαι:

 • Απόφοιτος ΙΕΚ (τομέας πληροφορικής κατά προτίμηση “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής – Πολυμέσα”)
 • Κάτοχος πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πληροφορική
 • Κάτοχος πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Οικονομία – Διοίκηση ή Φιλόλογος

Στείλε μας το βιογραφικό σου στο info@ucert.gr  ή συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ξεκίνα να χτίζεις το μέλλον σου!


  Στείλε μας το βιογραφικό σου σε αρχείο pdf ή word