Αναγνώριση του Φορέα Πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Με απόφαση της υπ’ αριθμ 416ης / 31-7-2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ο Φορέας μας έλαβε και επίσημα την αναγνώριση λειτουργίας του ως Φορέας Πιστοποίησης της Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ των φυσικών προσώπων.

Ως εκ τούτου τα πιστοποιητικά του είναι πλέον αποδεκτά για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω των νομοθετημένων από το Κράτος διαδικασιών (διαγωνισμούς που προκηρύσσει το Α.Σ.Ε.Π.).