Μάιος 2022

Μήνας

Ο Όμιλος D GROUP είναι ο δυναμικότερος και ταχύτατα αναπτυσσόμενός φορέας στον χώρο της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και της πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Στα δύο campuses του Ομίλου, στο κέντρο της Αθήνας σε 2900 τ.μ. (εκ των οποίων τα 1200 ιδιόκτητα) 7 business units και απασχολούνται σήμερα 113 πεπειραμένα μόνιμα...
Read More